Το Παιχνιδόσωμα είναι ένα Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης και Έκφρασης που παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον τομέα εμψύχωσης ομάδων,
υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας, εταιρικά προγράμματα και σεμινάρια σε ενήλικες.

Τι είναι το Παιχνιδόσωμα

 

Το όνομα “Παιχνιδόσωμα” υπογραμμίζει πως πρόκειται για μία βιωματική διαδικασία που συνδυάζει το παιχνίδι με τη σωματική δράση και προκύπτει από τη σύνθεση ανθρωπιστικών προσεγγίσεων και τεχνικών θεάτρου και κίνησης. Ο στόχος είναι διττός, προσεγγίζοντας τη δημιουργική και προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου.

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ

Λίγα λόγια για το Παιχνιδόσωμα:

 

Η Κατερίνα Μπάστα είναι σωματοκεντρική προσωποκεντρική θεραπεύτρια. Το επιστημονικό της έργο βασίζεται στη μελέτη του ανθρωποκεντρικού μοντέλου, έτσι όπως αυτό διαφαίνεται μέσα στην μέθοδο «Παιχνιδόσωμα». Η έρευνα της έχει πάρει τιμητική διάκριση από το Πανεπιστήμιο Ψυχολογικών Επιστημών του Strathclyde.

Οι βασικές προσεγγίσεις και τεχνικές που έχουν διαμορφώσει και επηρεάσει την μέθοδο μέχρι σήμερα είναι:  

· Τo ανθρωποκεντρικό μοντέλο του C. Rogers

· Οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις της V. Αxline και του M. Lobrot

·  Οι Δεξιότητες Επικοινωνίας του Τ.Gordon (facilitator skills of T.Gordon)

·  Η Μουσικοκινητική αγωγή του C. Orff (sound system of C.Orff)

· Οι Τεχνικές του Σωματικού Θεάτρου (physical theater- σύστημα jaque le coq)

· Η τεχνική της Σωματικής Έκφρασης (body expression)

· Ο σύγχρονος χορός (modern dance)

· Η Υποκριτική τέχνη (acting)

·  Το Θεατρικό Παιχνίδι (dramatic game)

·  Η Ανάλυση Κίνησης του R.Laban (Laban movement analysis)

·  Η παιγνιοθεραπεία και η χοροθεραπεία (play therapy & dance movement system)

· Το Θέατρο στην Εκπαίδευση (educational theater)

· Το χοροθέατρο (body-movement theater)

· Το βουβό θέατρο (silence theater)

Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία Αντιθέσεων