Στόχος

Κατά το Β΄ κύκλο σπουδών οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν διδαχτεί τις «Βασικές αρχές Σωματοκεντρικής εμψύχωσης » εστιάζοντας στη μουσικοκινητική αγωγή, τον κινητικό αυτοσχεδιασμό, το σύγχρονο χορό, την σωματική έκφραση και την ανάλυση κίνησης.

Επαγγελματική και πρακτική εφαρμογή

Κατά την ολοκλήρωση του Β’ Κύκλου Σπουδών οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 

 • να δομούν ολοκληρωμένες συναντήσεις σωματικής έκφρασης-κίνησης για κάθε ηλικία
 • να συνδυάζουν τις γνώσεις τους από το Α’ Κύκλο σπουδών τους
 • θα μπορούν να δημιουργούν συναντήσεις βάσει στοχοθεσίας για κάθε φάση της ομάδας
 • θα μπορούν να διευκολύνουν με κατάλληλες ασκήσεις όλα τα μέλη τους, καλλιτέχνες και μη
 • θα αναγνωρίζουν τις κινητικές δυσκολίες των μελών τους και θα γνωρίζουν πως μπορούν να τις εξελίξουν

Βιωματική Εκπαίδευση

Ο εκπαιδευόμενος καλείται μέσα από τη σωματική κίνηση να βιώσει την δική του διαδικασία αφύπνισης των εκφραστικών και κινητικών δεξιοτήτων του. Η Βιωματική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, διότι όταν μία κινητική και σωματική συμπεριφορά γίνεται αντιληπτή στο σώμα του εμψυχωτή, τότε πιο εύκολα αναγνωρίζεται στα μέλη της ομάδας του. Το βίωμα του εμψυχωτή, του προσφέρει τη δυνατότητα να καταλάβει πότε ένα σώμα αποσυνδέεται ή συνδέεται κινητικά, και έτσι μπορεί να διευκολύνει με κατάλληλες παρεμβάσεις σε μία πιο αποτελεσματική κινητική συνδεσιμότητα. Διαδικασία που αυξάνει εξαιρετικά την κινητική αντιληπτικότητα και το self-conference. Η Βιωματική διαδικασία επίσης εξυπηρετεί ως προς το εξής: οι εμψυχωτές τείνουν να δίνουν κινητικές οδηγίες στα μέλη τους, τέτοιες που θα διευκόλυναν την δική τους σωματική έκφραση (πράγμα απολύτως φυσικό, για όποιον δεν έχει εκπαιδευτεί). Μέσα από το εργαστήριο οι εμψυχωτές επεξεργάζονται βιωματικά «κινητικούς κόσμους» στους οποίους έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτου ιδιότητας ή ηλικίας. Τέλος ο εμψυχωτής διαπιστώνει βιωματικά, πως ενεργοποιώντας την ομάδα ως προς τον ήχο δια μέσου κίνησης μπορεί να είναι εξαιρετικά πλούσια εμπειρία. Οι εκπαιδευόμενοι, δεν είναι τις περισσότερες φορές, ούτε ηθοποιοί, ούτε μουσικοί, ούτε χορευτές. Στο εργαστήριο τούτο, ο εκπαιδευόμενος παίρνει το χώρο και την κατάλληλη διευκόλυνση να είναι δημιουργικός και χαρούμενος με αυτό που είναι και μπορεί.

 

Επομένως ο εκπαιδευτικός στόχος  είναι διπλός και λειτουργεί ταυτόχρονα:

 

Αφενός η διαδικασία αυτή δίνει στον εμψυχωτή πρωτίστως μία σημαντική φυσική πηγή, μέσα από την οποία θα μπορεί να αντλεί ιδέες για χορό, κινητικούς αυτοσχεδιασμούς κ.τ.λ (δυνατότητα σωματικής και κινητικής εξέλιξης).

Αφετέρου έρχεται σε επαφή με ένα δομημένο και οργανωμένο πρόγραμμα, που μπορεί να αξιοποιήσει ως επαγγελματίας.

Τομείς δράσης Β’ Κύκλου

MOYΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΩΜΑ.

 

 

 • Ποια είναι η μεθοδολογία για τη μουσικοκινητική αγωγή του C. Orff
 • Τα χαρακτηριστικά του ήχου βιωματικά. Μέχρι το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να τα αναγνωρίζουν και να τα αξιοποιούν κινητικά στον εαυτό τους και στην ομάδα τους
 • Πως γίνεται η σύνδεση του ήχου με την κίνηση, μέσα στα παιχνίδια. Αλλά και ποιες είναι οι κατάλληλες οδηγίες σε παιδιά και ενήλικες που να διευκολύνουν τον κινητικό αυτοσχεδιασμό και τη σωματική έκφραση
 • Πώς δημιουργούμε παιχνίδια κίνησης μέσα από τη μουσική, διατηρώντας τη χαρά του παιχνιδιού, φροντίζοντας τη θεραπευτική ή δημιουργική διαδικασία της ομάδας, αποφεύγοντας τη χοροδιδασκαλία και τη μουσικοδιδασκαλία
 • Πώς καλλιεργείται η ελεύθερη κίνηση των μελών, διατηρώντας όρια και πλαίσιο παιχνιδιού
 • Πως η ηχητική ενεργοποίηση αυξάνει το “engagement” των μελών στην διαδικασία
 • Τι μπορούμε να κάνουμε όταν δεν έχουμε μουσικά όργανα, τι μπορούμε να κάνουμε με μουσικά όργανα, τι μπορούμε να κάνουμε με τη φωνή, με το σώμα, χωρίς μουσική, με μουσική, αξιοποιώντας πάντα την κίνηση ως μέσο διερεύνησης του ήχου
 • Τι είναι η σωματική έκφραση και πως ο εμψυχωτής ζωντανεύει ασκήσεις ελεύθερου ή καθοδηγούμενου αυτοσχεδιασμού
 • Ποιες είναι οι βασικές αρχές της κίνησης σύμφωνα με το Laban
 • Πως μπορούμε να ζεστάνουμε κατάλληλα τα σώματα για κίνηση
 • Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα επίπεδα του χώρου και της κίνησης μέσα στο ασκησιολόγιο μας
 • Πώς η κίνηση μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο εκτόνωσης και ως μέσο χαλάρωσης
 • Πώς μπορούμε να αναλύσουμε την κίνηση, και πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε μέσα στις ασκήσεις μας
 • Πως κάνουμε αξιολόγηση των προγραμμάτων μας και τι είναι το process του εμψυχωτή (ομάδες εποπτείας)

Αναλυτικό Πρόγραμμα B’ Κύκλου:

Οκτώβριος: 12-13/10/2019

Νοέμβριος: 09-10/11/2019

Δεκέμβριος: 07-08/12/2019

Ιανουάριος: 11-12/01/2020

Φεβρουάριος: 08-09/02/2020

Μάρτιος: 07-08/03/2020

Απρίλιος: 04-05/04/2020

Μάιος: 09-10/05/2020

Ιούνιος: 13-14/06/2020

Σημείωση: Το «Παιχνιδόσωμα» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στις ώρες του προγράμματος, με έγκαιρη ενημέρωση προς τους σπουδαστές.
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία Αντιθέσεων