Στόχος

Κατά το πρώτο κύκλο σπουδών οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν διδαχτεί τις «Βασικές αρχές Εμψύχωσης Θεατρικού Παιχνιδιού» εστιάζοντας στο δραματικό και θεατρικό παιχνίδι, την δραματοποίηση κειμένου, στο ρόλο του εμψυχωτή στην ομάδα, στη διευκόλυνση επικοινωνίας της ομάδας και στη μεθοδολογία Θεατρικού Παιχνιδιού.

Επαγγελματική και πρακτική εφαρμογή:

Κατά την ολοκλήρωση του Α’ Κύκλου Σπουδών οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 

 

 • να δομούν ολοκληρωμένες συναντήσεις θεατρικού παιχνιδιού κάθε ηλικίας
 • να υλοποιούν προγράμματα μακροπρόθεσμα (π.χ συναντήσεις για ένα έτος)
 • να δημιουργούν συναντήσεις βάσει στοχοθεσίας για κάθε φάση της ομάδας
 • να διαχειριστούν συγκρούσεις των μελών μέσα την ομάδα και να διευκολύνουν με κατάλληλες δεξιότητες επικοινωνίας τα μέλη της ομάδας τους.

Βιωματική Εκπαίδευση

Ο εκπαιδευόμενος καλείται μέσα από το παιχνίδι να βιώσει την δική του διαδικασία αφύπνισης των εκφραστικών του μέσων. Μπαίνει σαν μέλος μιας ομάδας για να αντιληφθεί σωματικά και πάντα μέσα από παιχνίδια την δημιουργική του διαδικασία. Δηλαδή, ενθαρρύνεται να δράσει και να εκφραστεί, πρώτα σε σχέση με τον εαυτό του και το σώμα του, και ύστερα σε σχέση με την ομάδα του.

Επομένως ο εκπαιδευτικός στόχος  είναι διπλός και λειτουργεί ταυτόχρονα:

Αφενός τα μέλη πρώτα παίζουν και βιώνουν την σταδιακή εξέλιξη της δικής τους σωματικής εκφραστικότητας και ενεργοποίησης,

Αφετέρου έρχονται σε επαφή με ένα δομημένο και οργανωμένο πρόγραμμα, που μπορούν να αξιοποιήσουν ως επαγγελματίες.

Τομείς Δράσης Α’ κύκλου

Παιχνίδι και Σώμα: (Focus in dramatic game)

 

 • Τι είναι αυτό που κάνει ένα σώμα περισσότερο ή λιγότερο ενεργητικό στο ομαδικό παιχνίδι;
 • Πως διευκολύνουμε τη σωματική δράση προκειμένου να είναι ενεργητική αλλά όχι επιθετική ή σφιγμένη;
 • Τι συμβαίνει στο σώμα όταν κάνει «λάθος» μέσα στην διαδικασία του παιχνιδιού και πως φροντίζουμε για την απομυθοποίηση του λάθους, μέσα από τις ασκήσεις μας;
 • Πως αυξάνουμε την σωματική ευελιξία, εμπεριέχοντας τους άλλους στο ομαδικό παιχνίδι και στο εδώ και τώρα;
 • Πως διευκολύνουμε την ομάδα να βιώσει την εμπειρία της χωρίς να ματαιωθεί και πως την εκπαιδεύουμε σε μια πιο αποτελεσματική εμπλοκή;
 • Πως μιλάμε μέσα από τις ασκήσεις μας και μέσα από το σώμα μας, μπαίνοντας στα παπούτσια όλων των μελών μας, χωρίς να χρειαζόμαστε την λογική παρέμβαση ή την διδακτική μέθοδο;
 • Πώς τα εκφραστικά μέσα του εμψυχωτή μπορούν να εμπνεύσουν την ομάδα για δράση, μπορούν να αυξήσουν την διαθεσιμότητα για παιχνίδι και μπορούν να βοηθήσουν τον εμψυχωτή τις στιγμές που τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδίαζε μέσα στην ομάδα, αξιοποιώντας τον αυτοσχεδιασμό και τη θεατρικότητά του. Εντέλει πως η σωματική δράση  του διευκολυντή/εμψυχωτή προσφέρει μία επιπλέον δυνατότητα και μία σημαντική δεξιότητα που θα αυξάνει το “involving” των μελών και το “success” στα παιχνίδια της ομάδας του.
 

“Ο Εμψυχωτής δεν έχει πάντα τα καλύτερα μέσα για να κάνει τη δουλειά του αλλά καλείται να κάνει το καλύτερο με αυτά που έχει. Και αυτά που έχει πάντοτε μαζί του είναι τα εκφραστικά του μέσα, τον εαυτό του”

Μεθοδολογία “Παιχνιδόσωμα”

Σε μία ομάδα που αξιοποιεί το παιχνίδι ως εργαλείο αλληλεπίδρασης, είναι σημαντικό καταρχήν η ομάδα να θέλει να παίξει.

Πολλοί θεραπευτές ή εμψυχωτές δυσκολεύονται να κινητοποιήσουν την ομάδα, διότι πολύ απλά δεν γνωρίζουν τη δομή που μπορούν να ακολουθήσουν προκειμένου να μπει η ομάδα σε μία δημιουργική φάση.

Στο εργαστήριο αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε βήμα-βήμα  την μεθοδολογία “Παιχνιδόσωμα”.

Πιο αναλυτικά:

 • Πως από την σύσταση και γνωριμία μία ομάδα περνά στην κυρίως φάση
 • Τι κάνουμε στην εισαγωγική φάση των ομάδων
 • Πως φτιάχνουμε συναντήσεις με κατάλληλες προθερμάνσεις που να διευκολύνουν τα μέλη να μπουν στο κυρίως μέρος
 • Τι είναι στοχοθεσία, πως βάζουμε στόχους στις ασκήσεις και πως η σειρά των ασκήσεων επηρεάζει την διαδικασία
 • Ποια είναι η μεθοδολογία για το θεατρικό παιχνίδι στον ενήλικα
 • Πως εντάσσουμε το θεατρικό παιχνίδι μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία για κάθε ηλικία
 • Το παιχνίδι των ρόλων μέσα από ασκήσεις που αυξάνουν την σωματική αλλά και τη χωρική ευφυΐα
 • Πως το λευκό χαρτί γίνεται δομή, αλλά και πως οι πολλές ιδέες μπαίνουν σε δημιουργική τάξη
 • Πως διαχειριζόμαστε τη σύγκρουση μέσα στην ομάδα
 • Πως επεξεργαζόμαστε λεκτικά τις ασκήσεις
 • Πως διευκολύνουμε τη διαδικασία της ομάδας μέσα από τις βασικές αρχές συμβουλευτικής. (Αρχές Διευκόλυνσης Ομάδας-facilitating skills)

 

Εν κατακλείδι ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώνοντας τον Α΄ Κύκλο Σπουδών έχει τον τίτλο του “εμψυχωτή θεατρικού παιχνιδιού” και εν γένει τα εργαλεία εκείνα που στην πορεία μπορεί να τα προσαρμόσει στα μέτρα του και να τα αξιοποιήσει προς όφελος της ομάδας του.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Α΄ Κύκλου:

 

Οκτώβρης: 19-20/10/2019

Νοέμβριος: 23-24/11/2019

Δεκέμβριος: 14-15/12/2019

Ιανουάριος: 18-19/01/2020

Φεβρουάριος: 22-23/02/2020

Μάρτιος: 14-15/03/2020

Απρίλιος: 25-26/04/2020

Μάιος: 16-17/05/2020

Ιούνιος: 20-21/06/2020

Σημείωση: Το «Παιχνιδόσωμα» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στις ώρες του προγράμματος, με έγκαιρη ενημέρωση προς τους σπουδαστές.
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία Αντιθέσεων