Σεμινάριο Θεατρικού Παιχνιδιού

 

Στο σεμινάριο θεατρικού παιχνιδιού, ο θεραπευτής καλείται μέσα από το παιχνίδι  να βιώσει την δική του διαδικασία αφύπνισης των εκφραστικών του μέσων. Μπαίνει σαν μέλος μιας ομάδας να αντιληφθεί σωματικά και πάντα μέσα από παιχνίδια  πως ξεκινάει από την αρχή (με μια άγνωστη ομάδα) να ενθαρρύνεται να δράσει και να εκφραστεί, πρώτα σε σχέση με τον εαυτό και το  σώμα του, και ύστερα σε σχέση με την ομάδα του.

Σεμινάριο Μουσικοκινητικής

 

Στο ταχύρυθμο σεμινάριο μουσικοκινητικής ο καθένας καλείται μέσα από το παιχνίδι  να ανακαλύψει τα χαρακτηριστικά του ήχου μέσα από την κίνηση του. Από την πιο φυσική μορφή ήχου (ήχος στο σώμα) μέχρι την παραγωγή ήχου μέσα από τη φωνή, το περιβάλλον, τα όργανα και τη μουσική. Οι γνώσεις μουσικής δεν είναι καθόλου απαραίτητες για τους ενδιαφερόμενους, καθώς σε αυτό το σεμινάριο μελετάμε κυρίως τη σχέση του ήχου με την κίνηση.

Ταχύρυθμα Σεμινάρια (γενικά)

Τα ταχύρυθμα σεμινάρια σχετικά με την «Μεθοδολογία Παιχνιδόσωμα» αφορούν σε επαγγελματίες, σπουδαστές ή αποφοίτους ανθρωπιστικών επαγγελμάτων, που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν προκειμένου να  διευκολύνουν ομάδες που αξιοποιούν το σώμα και το παιχνίδι ως μέσο αλληλεπίδρασης για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ θεραπεία,  team building, εκπαίδευση κ.τ.λ).

Οι σπουδές των συμμετεχόντων θα πρέπει να σχετίζονται με ένα από τα παρακάτω πεδία: ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, παιγνιοθεραπεία, χοροθεραπεία, εργοθεραπεία, παιδαγωγικά, τέχνη, management, coaching, ανθρωπιστικές επιστήμες. Αν δεν πιστοποιούνται οι παραπάνω τίτλοι σπουδών, τότε οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατέχουν βιογραφικό που να φανερώνει σαφώς την ενασχόληση τους με ομάδες ενηλίκων ή παιδιών με συγκεκριμένο σκοπό.

Επομένως το σεμινάριο εστιάζει στο παιχνίδι και το σώμα στην ομάδα ως μέσο αλληλεπίδρασης και όχι στην θεραπευτική διεργασία της ομάδας.

Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Λειτουργία Αντιθέσεων