Αυτοσχεδιασμός

Με τον όρο Αυτοσχεδιασμό εννοούμε την προσπάθεια των μελών να αποδώσουν κινητικά, λεκτικά ή μη, ένα συγκεκριμένο σχέδιο που δίνεται από τον Διευκολυντή (π.χ σκηνή σε λεωφορείο). Δηλαδή μέσα από τον κώδικα της διήγησης οι άνθρωποι περνούν στον θεατρικό κώδικα μέσα από την υποκειμενική ερμηνεία.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *