Βιωματική Εκπαίδευση

η Βιωματική Εκπαίδευση βασίζεται στη μάθηση μέσω της πράξης και της εμπειρίας. Στο Παιχνιδόσωμα αξιοποιούμε τα ίδια τα εργαλεία μας, δηλαδή το Παιχνίδι & το Σώμα, ως τα βιωματικά και εμπειρικά μέσα εκπαίδευσης.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *