Βιωματική Εκπαίδευση

η Βιωματική Εκπαίδευση βασίζεται στη μάθηση μέσω της πράξης και της εμπειρίας. Στο Παιχνιδόσωμα αξιοποιούμε τα ίδια τα εργαλεία μας, δηλαδή το Παιχνίδι & το Σώμα, ως τα βιωματικά και εμπειρικά μέσα εκπαίδευσης.