Βλέμμα

Στο Παιχνιδόσωμα αξιοποιούμε πολλά παιχνίδια που βασίζονται στη βλεμματική επαφή. Μέσα από αυτή ο άνθρωπος χρειάζεται 100msec για να εμπιστευτεί ή όχι τον άλλο άνθρωπο, κάτι που το μυαλό χρειάζεται 600msec μέχρι να επεξεργαστεί την πληροφορία.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *