Γνησιότητα

Στο παιχνιδόσωμα ο Διευκολυντής, χαρακτηρίζεται από Γνησιότητα καθώς είναι ταυτόχρονα και ένα πρόσωπο της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι συμπεριφέρται με βάση τα συναισθήματα και τις στάσεις που υπάρχουν μέσα του εκείνη τη στιγμή.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *