Δημιουργικότητα

H Δημιουργικότητα μπορεί να είναι εγγενής σε όλους τους ανθρώπους αλλά δεν εκδηλώνεται συχνά λόγω φόβου και δειλίας να είναι κανείς διαφορετικός και να χαρακτηριστεί εκκεντρικός, γελοίος ή ακόμα και «τρελός».

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *