Διευκολυντής

Ο Διευκολυντής στο Παιχνιδόσωμα γίνεται συνοδοιπόρος στο εσωτερικό ταξίδι του κάθε μέλους της Ομάδας, με στόχο την αναζήτηση προσωπικών νοημάτων, επαναπροσδιορισμού αξιών, αναγνώρισης και έκφρασης συναισθημάτων.