Εμψυχωτής

Ο Εμψυχωτής είναι αυτός που σχεδιάζει και εμψυχώνει τα παιχνίδια της συνάντησης και έχει σαν στόχο την αφύπνιση της δημιουργικότητας των μελών της Ομάδας. Με τη στάση του απελευθερώνει την περιέργεια, επιτρέπει την εξερεύνηση και τον πειραματισμό, εμπιστεύεται και συνοδεύει την ομάδα, τη διαδικασία και τη δυναμική της.