Ενσυναίσθηση

η δεξιότητα του Διευκολυντή, να κατανοεί τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τα νοήματα των μελών της Ομάδας.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *