Ζευγάρια

Στο Παιχνιδόσωμα πολλές φορές δουλεύουμε σε Ζευγάρια. Είναι ένας τρόπος να περνάμε σταδιακά από το εγώ στο εμείς και στην ολομέλεια της ομάδας.