Ζευγάρια

Στο Παιχνιδόσωμα πολλές φορές δουλεύουμε σε Ζευγάρια. Είναι ένας τρόπος να περνάμε σταδιακά από το εγώ στο εμείς και στην ολομέλεια της ομάδας.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *