Ηγεσία

Η έρευνα του Lewin κατέδειξε πως τα τρία μοντέλα Ηγεσίας που δοκίμασε: “αυταρχικός”, “χαοτικός”, “δημοκρατικός” είχαν εντελώς διαφορετικό αντίκτυπο στις σχέσεις των παιδιών, στην παραγωγικότητα και στη συμπεριφορά. Ο Lewin πρότεινε μία άλλη στάση ηγεσίας στην ομάδα τη μη κατευθυντική, λίγο πριν πεθάνει. Toν όρο μη κατευθυντικότητα τον εισήγαγε τελικά, ο Carl Rogers για να περιγράψει τον τρόπο ύπαρξης του Διευκολυντή στην ομάδα.