Θεραπευτής

Ο Θεραπευτής καλείται να δημιουργήσει ένα κλίμα που θα βοηθήσει τον πελάτη να εμφανίσει όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς του. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο στο οποίο αποδέχεται το άτομο και τη διαφορετικότητά του.