Θεραπευτής

Ο Θεραπευτής καλείται να δημιουργήσει ένα κλίμα που θα βοηθήσει τον πελάτη να εμφανίσει όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς του. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο στο οποίο αποδέχεται το άτομο και τη διαφορετικότητά του.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *