Ικανότητα

Η καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση είναι μία Ικανότητα η οποία μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα στο Παιχνιδόσωμα. Τα παιχνίδια για τον ενήλικα δε λειτουργούν μόνο ως ένα μέσο διασκέδασης, αλλά και ως εργαλείο βελτίωσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *