Ικανότητα

Η καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση είναι μία Ικανότητα η οποία μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα στο Παιχνιδόσωμα. Τα παιχνίδια για τον ενήλικα δε λειτουργούν μόνο ως ένα μέσο διασκέδασης, αλλά και ως εργαλείο βελτίωσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του.