Ιππόκαμπος

Ο Ιππόκαμπος βρίσκεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο και σε αυτόν οφείλεται η μάθηση και η αυτοβιογραφική μνήμη, γεγονός που επιτρέπει την αφήγηση της προσωπικής ιστορίας που αποτελεί μέρος της θεραπείας και συντελεί στην απόκτηση της αίσθησης του εαυτού και των άλλων.