Κίνηση

Σύμφωνα με τον Laban η Κίνηση είναι μια γλώσσα μέσα από την οποία το ανθρώπινο σώμα μπορεί να επικοινωνήσει με το να εκπέμπει και να δέχεται μηνύματα. Όλες οι κινήσεις πηγάζουν από μια αλληλεξάρτηση σώματος, μυαλού και πνεύματος.