Κίνηση

Σύμφωνα με τον Laban η Κίνηση είναι μια γλώσσα μέσα από την οποία το ανθρώπινο σώμα μπορεί να επικοινωνήσει με το να εκπέμπει και να δέχεται μηνύματα. Όλες οι κινήσεις πηγάζουν από μια αλληλεξάρτηση σώματος, μυαλού και πνεύματος.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *