Καθρέφτισμα

Το Καθρέφτισμα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται τόσο στη Συμβουλευτική όσο και στη Σωματική Ψυχοθεραπεία. Ο όρος έχει προκύψει από τους καθρεπτικούς νευρώνες, οι οποίοι ευθύνονται για τη μίμηση και καθιστούν μεταδοτικά τα συναισθήματα.