Καθρέφτισμα

Το Καθρέφτισμα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται τόσο στη Συμβουλευτική όσο και στη Σωματική Ψυχοθεραπεία. Ο όρος έχει προκύψει από τους καθρεπτικούς νευρώνες, οι οποίοι ευθύνονται για τη μίμηση και καθιστούν μεταδοτικά τα συναισθήματα.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *