Λαχνίσματα

τα Λαχνίσματα είναι οι μικρές απαγγελίες των παιδιών πριν αρχίσει το παιχνίδι. Τα λαχνίσματα έχουν μια ποίηση και έναν ιδιαίτερο ρυθμό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα κατατάξουμε χρονολογικά. Κάποια αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, άλλα σατιρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις και άλλα είναι εντελώς ακατανόητα και μοιάζουν με ξόρκια.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *