Μουσική

Η Μουσική επένδυση των παιχνιδιών είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τον Εμψυχωτή. Η μουσική είναι για να διευκολύνει και αναδείξει την κίνηση, να ενεργοποιήσει τα μέλη, να δημιουργήσει εικόνες ή συναισθήματα. Ουσιαστικά “ντύνει” μουσικά, αυτό που προτείνει η οδηγία του παιχνιδιού.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *