Νευροεπιστήμες

Χάρη στις Νευροεπιστήμες κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος καθοδηγεί την κοινωνική συμπεριφορά, όπως και τον τρόπο με τον οποίο το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει με τη σειρά του τον εγκέφαλο και τη βιολογία μας.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *