Ξεμπλοκάρισμα

Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία στο Ξεμπλοκάρισμα μιας Ομάδας είναι να δημιουργηθούν συνθήκες και κατάλληλα παιχνίδια, μέσα από τα οποία, τα μέλη της Ομάδας θα γελάσουν.