Ολιστική

Η μεθοδολογία Παιχνιδόσωμα, είναι μία Ολιστική προσέγγιση που εμπεριέχει το σώμα, το νου, το πνεύμα και το συναίσθημα.