Ομάδα

Ομάδα δεν είναι μόνο ο αριθμός των μελών αλλά αυτό που συμβαίνει μεταξύ των ατόμων στο συγκεκριμένο χωροχρόνο. Υπάρχει μία αδιόρατη αλλά πλούσια δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε κάθε μέλος της ομάδας και στο ομαδικό περιβάλλον. Αυτή η μοναδική αλληλεπίδραση απελευθερώνει «τη σοφία της ομάδας», μια φράση που περιγράφει τους δημιουργικούς πόρους των μελών της.