Ομαδικότητα

Τα παιχνίδια Ομαδικότητας ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία. Ο Εμψυχωτής δε χρειάζεται να έχει σαν στόχο να κάνει την Ομάδα να αγαπηθεί, αλλά να την κάνει να συνεργαστεί για ένα αποτέλεσμα.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *