Ομαδικότητα

Τα παιχνίδια Ομαδικότητας ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία. Ο Εμψυχωτής δε χρειάζεται να έχει σαν στόχο να κάνει την Ομάδα να αγαπηθεί, αλλά να την κάνει να συνεργαστεί για ένα αποτέλεσμα.