Παιχνίδι

Η ρίζα “παις”, μας έχει δώσει τις λέξεις παιδί, παίζω, παιχνίδι αλλά και τη λέξη παιδεύω. Για την πρώτη κατηγορία δεν υπάρχει αμφιβολία πως δεν νοείται παιχνίδι, χωρίς ευχαρίστηση. Από την άλλη μεριά το παιδεύω, κάποτε σήμαινε προσφέρω γνώση εξ’ ου και το σημερινό εκπαιδεύω. Για μας το παιχνίδι λοιπόν έχει ταυτόχρονα διπλό σκοπό: τόσο την ευχαρίστηση, όσο και την εκπαίδευση.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *