Πραγμάτωση

Η τάση Πραγμάτωσης δανείζεται στοιχεία από τη βοτανική. Ο οργανισμός είναι σαν ένα λουλούδι. Ακόμη κι αν το κλείσουμε στο σπίτι χωρίς ήλιο αυτό θα στραφεί προς την χαραμάδα που μπαίνει φως. Είναι δηλαδή μία τάση μέσα από την οποία ο οργανισμός προσπαθεί να αξιοποιήσει ό,τι μπορεί από το περιβάλλον του μέσα από τις εγγενείς δυνατότητές του, προκειμένου να αναπτυχθεί.