Προσωποκεντρική

Η ουσία της θεραπευτικής προσέγγισης – που τελικά ονομάστηκε Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία – βρίσκεται στη θεραπευτική σχέση. Σύμφωνα με το Rogers ο τρόπος που ο θεραπευτής προσεγγίζει τον πελάτη, πρέπει να χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία: α) την ενσυναίσθηση β) την άνευ όρων αποδοχή γ) και την αυθεντικότητα.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *