Προσωποκεντρική

Η ουσία της θεραπευτικής προσέγγισης – που τελικά ονομάστηκε Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία – βρίσκεται στη θεραπευτική σχέση. Σύμφωνα με το Rogers ο τρόπος που ο θεραπευτής προσεγγίζει τον πελάτη, πρέπει να χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία: α) την ενσυναίσθηση β) την άνευ όρων αποδοχή γ) και την αυθεντικότητα.