Ρυθμός

η έννοια του Ρυθμού είναι τόσο παλιά όσο ίσως και η ιστορία του Ανθρώπου. Αρκεί να σκεφτούμε τους χτύπους μιας καρδιάς ή την περιοδικότητα του πολλαπλασιασμού ενός κυττάρου.