Ρυθμός

η έννοια του Ρυθμού είναι τόσο παλιά όσο ίσως και η ιστορία του Ανθρώπου. Αρκεί να σκεφτούμε τους χτύπους μιας καρδιάς ή την περιοδικότητα του πολλαπλασιασμού ενός κυττάρου.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *