Σωματική Έκφραση

Σύμφωνα με την Abigador (2011) η δουλειά του Body Expression, χαρακτηρίζεται από το πηγαίο και αυθόρμητο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει κανόνες και μεθοδολογία. Τα 4 βασικά στοιχεία που ενυπάρχουν στη Σωματική Έκφραση, είναι η Διερεύνηση, η Έκφραση, η Δημιουργικότητα και η Επικοινωνία.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *