Σώμα

Το βασικό μέσον επικοινωνίας είναι το Σώμα. Το σώμα λαμβάνει ερεθίσματα και δίνει πληροφορίες μέσα από την κίνηση. Ο Rudolf Laban είδε την κίνηση ως ένα εκφραστικό μέσο των συνειδητών και ασυνείδητων σκέψεων, συναισθημάτων και συγκρούσεων καθώς κι ως ένα μέσο μέσα από το οποίο οι κοινωνίες μεταφέρουν από γενιά σε γενιά την παράδοση, τις συμπεριφορές, τις θρησκευτικές τελετές (Levy, 1998).