Τέλος

Το Τέλος κάθε συνάντησης Παιχνιδόσωμα ονομάζεται φάση κλεισίματος. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο δίνεται η δυνατότητα φροντίδας τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο με παιχνίδια απολογισμού και αποχαιρετισμού.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *