Τέλος

Το Τέλος κάθε συνάντησης Παιχνιδόσωμα ονομάζεται φάση κλεισίματος. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο δίνεται η δυνατότητα φροντίδας τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο με παιχνίδια απολογισμού και αποχαιρετισμού.