Τέχνες

Οι Τέχνες που αξιοποιούμε στο Παιχνιδόσωμα σχετίζονται με τον χορό και το θέατρο. Μέσα από αυτές ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες και ταλέντα. Πιστεύουμε ότι μέσα από την Τέχνη ο άνθρωπος μπορεί να ανακαλύψει τη δημιουργικότητά του, βασικό συστατικό για την αυτενέργεια, τη φαντασία, την αυτοπεποίθηση, τη χαρά.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *