Υπαρξισμός

Η προσωποκεντρική θεωρία του Rogers έχει πολλά κοινά με τον Υπαρξισμό, αφού και οι δυο τονίζουν τη σπουδαιότητα της εμπειρίας για τον ίδιο τον άνθρωπο και το πως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *