Υπαρξισμός

Η προσωποκεντρική θεωρία του Rogers έχει πολλά κοινά με τον Υπαρξισμό, αφού και οι δυο τονίζουν τη σπουδαιότητα της εμπειρίας για τον ίδιο τον άνθρωπο και το πως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται.