Φαινομενολογία

Σύμφωνα με τη Φαινομενολογία, δεν υπάρχει μία κοινή-αντικειμενική πραγματικότητα για όλους απαραίτητα. Αντίθετα το κάθε άτομο βιώνει μια διαφορετική υποκειμενική πραγματικότητα η οποία είναι η μόνη αληθινή για αυτό τη δεδομένη στιγμή και καθορίζει τη συμπεριφορά του.