Φαινομενολογία

Σύμφωνα με τη Φαινομενολογία, δεν υπάρχει μία κοινή-αντικειμενική πραγματικότητα για όλους απαραίτητα. Αντίθετα το κάθε άτομο βιώνει μια διαφορετική υποκειμενική πραγματικότητα η οποία είναι η μόνη αληθινή για αυτό τη δεδομένη στιγμή και καθορίζει τη συμπεριφορά του.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *