Φαντασία

Στόχος είναι μέσα από τα παιχνίδια Φαντασίας να φύγουμε από το λογικό με την έννοια να δοκιμάσουμε το απροσδόκητο και το μη αναμενόμενο. Αυτά τα παιχνίδια δίνουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο χωράει πολύ η προσωπική έκφραση, η ελευθερία και η υποκειμενικότητα.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *