Φαντασία

Στόχος είναι μέσα από τα παιχνίδια Φαντασίας να φύγουμε από το λογικό με την έννοια να δοκιμάσουμε το απροσδόκητο και το μη αναμενόμενο. Αυτά τα παιχνίδια δίνουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο χωράει πολύ η προσωπική έκφραση, η ελευθερία και η υποκειμενικότητα.