Χαμόγελο

ο Ecman προσδιόρισε 18 είδη χαμόγελου! Το Χαμόγελο έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι σε όλες τις άλλες συναισθηματικές εκφράσεις. Ο εγκέφαλός μας προτιμά τα χαμογελαστά πρόσωπα. Τα αναγνωρίζει πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα από τα πρόσωπα με αρνητικές εκφράσεις.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *