Χώρος

Ο Χώρος είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος δημιουργεί εικόνες και σχήματα. Ο χώρος είναι άδειος, άμορφος και κενός μέχρι να του δοθούν όρια. Όρια θέτονται με τα αντικείμενα, τους τοίχους, τους ανθρώπους. Τότε αποκτάει βάθος, φάρδος, μπρος και πίσω, τοίχους και ανοίγματα (Preston-Dunlop, 1998:121).

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *