Ψυχοθεραπεία

Η δραματοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία, η παιγνιοθεραπεία, η εικαστική θεραπεία και η χοροθεραπεία είναι Ψυχοθεραπείες που αξιοποιούν την τέχνη. Οι θεραπείες μέσω τέχνης δεν ενδιαφέρονται τόσο για το αισθητικό αποτέλεσμα όσο για τη διαδικασία της δημιουργίας και της έκφρασης του συναισθηματικού κόσμου του ατόμου.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *