Ψυχοθεραπεία

Η δραματοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία, η παιγνιοθεραπεία, η εικαστική θεραπεία και η χοροθεραπεία είναι Ψυχοθεραπείες που αξιοποιούν την τέχνη. Οι θεραπείες μέσω τέχνης δεν ενδιαφέρονται τόσο για το αισθητικό αποτέλεσμα όσο για τη διαδικασία της δημιουργίας και της έκφρασης του συναισθηματικού κόσμου του ατόμου.