Ψυχόδραμα

O Θεατρικός αυτοσχεδιασμός μέσα στην ψυχοθεραπεία φαίνεται να οφείλεται στο Jacob Moreno, ψυχίατρο και κοινωνιολόγο όπου κατεύθυνε ομάδες αυτοσχεδιασμού στους δρόμους της Βιέννης. Οι βασικές ιδέες στις οποίες στηρίχτηκε και δημιούργησε το 1922 το Ψυχόδραμα είναι οι ρόλοι, ο αυθορμητισμός, η κάθαρση και το εδώ και τώρα. (Moreno, 1964).