Ωραίο

Η Δημιουργική διαδικασία, δεν έχει καμία σχέση με το «Ωραίο» καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ή την άρτια κίνηση, αντιθέτως δημιουργική διαδικασία είναι η συγκινητική προσπάθεια των ανθρώπων να είναι αυτό που είναι.