Ωραίο

Η Δημιουργική διαδικασία, δεν έχει καμία σχέση με το «Ωραίο» καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ή την άρτια κίνηση, αντιθέτως δημιουργική διαδικασία είναι η συγκινητική προσπάθεια των ανθρώπων να είναι αυτό που είναι.

Skills

Posted on

May 11, 2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *