Βλέμμα

Βλέμμα

Στο Παιχνιδόσωμα αξιοποιούμε πολλά παιχνίδια που βασίζονται στη βλεμματική επαφή. Μέσα από αυτή ο άνθρωπος χρειάζεται 100msec για να εμπιστευτεί ή όχι τον άλλο άνθρωπο, κάτι που το μυαλό χρειάζεται 600msec μέχρι να επεξεργαστεί την πληροφορία.

Βιωματική Εκπαίδευση

Βιωματική Εκπαίδευση

η Βιωματική Εκπαίδευση βασίζεται στη μάθηση μέσω της πράξης και της εμπειρίας. Στο Παιχνιδόσωμα αξιοποιούμε τα ίδια τα εργαλεία μας, δηλαδή το Παιχνίδι & το Σώμα, ως τα βιωματικά και εμπειρικά μέσα εκπαίδευσης.