Ηγεσία

Ηγεσία Η έρευνα του Lewin κατέδειξε πως τα τρία μοντέλα Ηγεσίας που δοκίμασε: “αυταρχικός”, “χαοτικός”, “δημοκρατικός” είχαν εντελώς διαφορετικό αντίκτυπο στις σχέσεις των παιδιών, στην παραγωγικότητα και στη συμπεριφορά. Ο Lewin πρότεινε μία...

Ηθοποιοί

Ηθοποιοί Σύμφωνα με τον Augusto Boal (2013) όλα τα όντα είναι Ηθοποιοί γιατί δρουν και θεατές γιατί παρατηρούν. Η θεατρική γλώσσα είναι η κατεξοχήν ανθρώπινη γλώσσα και μάλιστα η πλέον ουσιώδης. Οι ηθοποιοί μιλούν, βαδίζουν, εκφράζουν ιδέες και φανερώνουν πάθη,...