Καθρέφτισμα

Καθρέφτισμα

Το Καθρέφτισμα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται τόσο στη Συμβουλευτική όσο και στη Σωματική Ψυχοθεραπεία. Ο όρος έχει προκύψει από τους καθρεπτικούς νευρώνες, οι οποίοι ευθύνονται για τη μίμηση και καθιστούν μεταδοτικά τα συναισθήματα.

Κίνηση

Κίνηση

Σύμφωνα με τον Laban η Κίνηση είναι μια γλώσσα μέσα από την οποία το ανθρώπινο σώμα μπορεί να επικοινωνήσει με το να εκπέμπει και να δέχεται μηνύματα. Όλες οι κινήσεις πηγάζουν από μια αλληλεξάρτηση σώματος, μυαλού και πνεύματος.