Ολιστική

Ολιστική Η μεθοδολογία Παιχνιδόσωμα, είναι μία Ολιστική προσέγγιση που εμπεριέχει το σώμα, το νου, το πνεύμα και το...

Ομαδικότητα

Ομαδικότητα Τα παιχνίδια Ομαδικότητας ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία. Ο Εμψυχωτής δε χρειάζεται να έχει σαν στόχο να κάνει την Ομάδα να αγαπηθεί, αλλά να την κάνει να συνεργαστεί για ένα...

Ομάδα

Ομάδα Ομάδα δεν είναι μόνο ο αριθμός των μελών αλλά αυτό που συμβαίνει μεταξύ των ατόμων στο συγκεκριμένο χωροχρόνο. Υπάρχει μία αδιόρατη αλλά πλούσια δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε κάθε μέλος της ομάδας και στο ομαδικό περιβάλλον. Αυτή η μοναδική αλληλεπίδραση...