Ρότζερς (Rogers)

Ρότζερς (Rogers) Τη δεκαετία του 1940 ο κλινικός ψυχολόγος Carl Rogers βασισμένος στις παρατηρήσεις του σε πελάτες του, μίλησε για την έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου να κινηθεί θετικά προς την ψυχολογική ωρίμανση και την προσωπική ανάπτυξη (Nolen-Hoeksema, Fredrickson,...

Ροή

Ροή Σύμφωνα με τη Αναστασία Νικολίτσα (2018) η διακύμανση ανάμεσα στη συγκρατημένη και την ελεύθερη Ροή της κίνησης αφορά και στην αναπνοή καθώς αυτή είναι το βασικό στοιχείο που ρέει ή συγκρατείται μέσα στο σώμα, σε μία διαρκή ακούσια...

Ρυθμός

Ρυθμός η έννοια του Ρυθμού είναι τόσο παλιά όσο ίσως και η ιστορία του Ανθρώπου. Αρκεί να σκεφτούμε τους χτύπους μιας καρδιάς ή την περιοδικότητα του πολλαπλασιασμού ενός...