Σωματική Έκφραση

Σωματική Έκφραση Σύμφωνα με την Abigador (2011) η δουλειά του Body Expression, χαρακτηρίζεται από το πηγαίο και αυθόρμητο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει κανόνες και μεθοδολογία. Τα 4 βασικά στοιχεία που ενυπάρχουν στη Σωματική Έκφραση, είναι η Διερεύνηση, η...

Σώμα

Σώμα Το βασικό μέσον επικοινωνίας είναι το Σώμα. Το σώμα λαμβάνει ερεθίσματα και δίνει πληροφορίες μέσα από την κίνηση. Ο Rudolf Laban είδε την κίνηση ως ένα εκφραστικό μέσο των συνειδητών και ασυνείδητων σκέψεων, συναισθημάτων και συγκρούσεων καθώς κι ως ένα μέσο...