Τέχνες

Τέχνες Οι Τέχνες που αξιοποιούμε στο Παιχνιδόσωμα σχετίζονται με τον χορό και το θέατρο. Μέσα από αυτές ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες και ταλέντα. Πιστεύουμε ότι μέσα από την Τέχνη ο άνθρωπος μπορεί να ανακαλύψει τη δημιουργικότητά του,...

Τέλος

Τέλος Το Τέλος κάθε συνάντησης Παιχνιδόσωμα ονομάζεται φάση κλεισίματος. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο δίνεται η δυνατότητα φροντίδας τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο με παιχνίδια απολογισμού και...