Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία

Η δραματοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία, η παιγνιοθεραπεία, η εικαστική θεραπεία και η χοροθεραπεία είναι Ψυχοθεραπείες που αξιοποιούν την τέχνη. Οι θεραπείες μέσω τέχνης δεν ενδιαφέρονται τόσο για το αισθητικό αποτέλεσμα όσο για τη διαδικασία της δημιουργίας και της έκφρασης του συναισθηματικού κόσμου του ατόμου.

Ψυχόδραμα

Ψυχόδραμα

O Θεατρικός αυτοσχεδιασμός μέσα στην ψυχοθεραπεία φαίνεται να οφείλεται στο Jacob Moreno, ψυχίατρο και κοινωνιολόγο όπου κατεύθυνε ομάδες αυτοσχεδιασμού στους δρόμους της Βιέννης. Οι βασικές ιδέες στις οποίες στηρίχτηκε και δημιούργησε το 1922 το Ψυχόδραμα είναι οι ρόλοι, ο αυθορμητισμός, η κάθαρση και το εδώ και τώρα. (Moreno, 1964).